Vi har varit i alla länder i hela Europa utom på Island.
Däremot har vi haft många isländare som har rest med oss i Sverige.