Särskilda resevillkor för Carlund Buss AB

Anmälan: Anmälningsavgiften är 500:- per person. Betalning ska ske senast det datum som anges vid bokningstillfället, annars är bokningen inte bindande.

Avbeställningsskydd: Avbeställningsskyddet är för närvarande 160:- och avser avbeställning enligt allmänna villkor. Se nedan.

Reklamationer: Eventuella fel och brister skall omgående anmälas till reseledaren, så att denne har möjlighet att avhjälpa felet. Klagomål till researrangören skall ske skriftligen senast 20 dagar efter avslutad resa.

Resegaranti: Carlund Buss AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

Slutlikvid: Denna skall inbetalas senast det datum som är överenskommet. Postens alternativt bankens kvitto gäller som vårt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra hotell, färjor och resväg om det skulle visa sig vara nödvändigt. Vi reserverar oss för ändringar, vilka orsakas av händelser vi ej rår över.

Allmänna villkor.

Resenärens rätt till avbeställning av resa.

Resenären har rätt att avbeställa resa enligt följande:

Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa skall resenären erlägga 5% av resans pris.

Vid avbeställning senare än 30 dagar men tidigare än 14 dagar före avresa skall resenär erlägga 15% av resans pris.

Vid avbeställning senare än 14 dagar men tidigare än 24 timmar innan avresa skall resenär erlägga 50% av resans pris.

Sker avbeställning inom 24 timmar före avresa skall resenären betala hela resan.

Om resenär har avbeställningsskydd får resan i fall som anges ovan avbeställas utan annan kostnad än den som erlagts för avbeställningsskyddet. Högst 5% av resans totala kostnad.

Avbeställning får ske utan avbeställningsskydd om resenär eller dennes make/maka eller släkting i rakt upp/nedstigande led drabbas av allvarlig sjukdom försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenär inte rimligen kan genomföra resan.

 

Öppettider

Vi har inga fasta öppettider utan ni kan ringa oss när ni kan, svarar vi inte så återkommer vi så fort vi kan.